Lazer, elektrikle yakma tedavileri (koterizasyon)

Lazer, elektrikle yakma tedavileri (koterizasyon) ve cerrahi çıkartma tedavileri öncesi lokal anestezi enjeksiyonu gerekmektedir. Ancak dondurma tedavisi öncesinde lokal anestezi enjeksiyonuna gerek bulunmamaktadır. Ancak dondurma tedavisi (Krio) sonrası deride beyazlaşma şeklinde izler kalabilir.